Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Postępowanie kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej
Minister Rozwoju i Finansów ogłasza postępowanie
kwalifikacyjne na członków Krajowej Izby Odwoławczej.
14.03.2017 więcej
Odwołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Odwołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
31.01.2017 więcej
Powołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Powołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
15.12.2016 więcej
Komunikat o możliwości nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego
Dyrektor Generalny UZP informuje o możliwości nieodpłatnego
przekazania samochodu osobowego
30.11.2016 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
02.11.2016 więcej
Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na
stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
04.10.2016 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
01.07.2016 więcej
Powołanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
Powołanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
15.06.2016 więcej
Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na
stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
09.06.2016 więcej
KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY
2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU
17.04.2016 więcej
12