2017-05-12

2017 r.

Wykaz kontroli wszczętych w 2017 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wykaz zawiera dane dotyczące wyniku kontroli przed rozpatrzeniem ew. zastrzeżeń zamawiającego.


Informacje o wynikach kontroli Prezesa Urzędu, w których stwierdzono naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych i do których zamawiający nie wnieśli zastrzeżeń lub zastrzeżenia nie zostały uwzględnione przez Prezesa Urzędu dostępne są na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium Wiedzy.

Załączniki

  kontrole doraźne D...P 2017 r..pdf 59,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrole uprzednie ...P 2017 r..pdf 189,56 KB (pdf) szczegóły pobierz