2016-01-07

Projekt Sprawozdania Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu
systemu zamówień publicznych w 2014 r.

Projekt Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r.

Załączniki

  Sprawozdanie_Prezesa_Uzp_2014.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz