Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych
20.02.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
kwot wartości umów koncesji, od których jest uzależniony
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej
18.01.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień
Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji
18.01.2017 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby
Odwoławczej
17.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania
do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia
działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie
jest ograniczony
17.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej,
sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także
szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego
17.11.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań
05.10.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania
do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia
działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie
jest ograniczony
28.09.2016 więcej
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej
Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej
stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego
Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby
Odwoławczej
28.09.2016 więcej
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania
28.09.2016 więcej
123