2016-01-20

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016
r. został skierowany do uzgodnień i
konsultacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016 r.

Pismo przekazujące projekt do uzgodnień międzyresortowych.

Pismo przekazujące projekt do konsultacji publicznych.

Załączniki

  Nowelizacja PZP - 2...kt ustawy.pdf 648,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowelizacja PZP - 2...sortowych.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowelizacja PZP - 2...łecznych.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz