2015-12-16

Godziny pracy Urzędu, skargi i wnioski

W celu skierowania sprawy do Urzędu Zamówień Publicznych lub sprawdzenia jej stanu należy skorzystać z poniższych informacji:

 

Urząd Zamówień Publicznych
pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.15 - 16.15

Kancelaria Urzędu - ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
przyjmuje korespondencję:
wtorki w godz. 7.30 -17.00
w pozostałe dni robocze 7.30 -16.15

 

Skargi, wnioski i petycje związane z funkcjonowaniem Urzędu Zamówień Publicznych są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego – Dział VIII oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.


Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesyłać pod nr (22) 458-77-00.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.

 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków prowadzi pracownik kancelarii Urzędu:

Poniedziałek – w godz. od 9:00 do 12:00
Wtorek – w godz. od 15:00 do 17:00
Czwartek – w godz. od 9:00 do 12:00 
oraz pełni dyżur pod numerem telefonu: 22 458 77 81

 

Członkowie Kierownictwa Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków po uprzednim umówieniu terminu spotkania przez właściwy sekretariat.

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA