2015-12-15

Skład Rady Zamówień Publicznych

Rada Zamówień Publicznych w obecnym składzie została powołana w dniu 6 marca 2017 r.

 

Skład Rady Zamówień Publicznych

 1. Pan Janusz Niedziela – Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
 2. Pani Iwona Bendorf-Bundorf
 3. Pan dr Łukasz Bernatowicz
 4. Pan prof. dr hab. Andrzej Borowicz
 5. Pan Tomasz Czajkowski
 6. Pan Wojciech Hartung
 7. Pan Dariusz Koba
 8. Pan Marek Kowalski
 9. Pani Agnieszka Olszewska
 10. Pan dr Wojciech Robaczyński
 11. Pan Michał Rogalski
 12. Pani Joanna Sauter-Kunach
 13. Pani Sylwia Szczepańska
 14. Pan prof. dr hab. Ryszard Szostak
 15. Pani Ewa Wiktorowska