2015-12-15

Skład Rady Zamówień Publicznych

W związku z odwołaniem Pana Jacka Sadowego ze stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 159 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.) z dniem 9 grudnia 2013 roku upłynęła kadencja Rady Zamówień Publicznych.