2015-12-10

Kierownictwo Urzędu

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - Małgorzata Stręciwilk 

 

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych -  Hubert Nowak

 

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych -  Barbara Loba

 

Dyrektor Generalny Urzędu Zamówień Publicznych - Sebastian Szaładziński