Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu
Zamówień Publicznych
16.10.2019 więcej
Nabór na stanowiska wiceprezesów UZP
Nabór na stanowiska wiceprezesów UZP
24.09.2019 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa Urzędu
Zamówień Publicznych
06.09.2019 więcej
Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na
stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
19.06.2019 więcej
Odwołanie Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
Odwołanie Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
20.05.2019 więcej
Powołanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Powołanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
18.12.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa UZP
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa UZP
18.12.2018 więcej
15 grudnia 2018 r. dniem pracy w urzędach administracji rządowej
15 grudnia 2018 r. wyznaczono dniem pracy w Urzędzie Zamówień
Publicznych.
14.12.2018 więcej
Nabór na stanowisko Prezesa UZP
Nabór na stanowisko Prezesa UZP
08.11.2018 więcej
Odwołanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Odwołanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
14.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się