Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej
w związku z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. dzień 4 maja 2018 r.
będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Zamówień Publicznych.
20.04.2018 więcej
Powołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Powołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
15.01.2018 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
06.12.2017 więcej
Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na
stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
06.10.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wiceprezesa UZP
04.08.2017 więcej
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków KIO
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na
członków Krajowej Izby Odwoławczej.
27.07.2017 więcej
Nabór na stanowisko Wiceprezesa UZP
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ogłasza nabór na
stanowisko Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
12.06.2017 więcej
Skład Komisji kwalifikacyjnej w post. kwalifikacyjnym na członków KIO
Informacja o składzie Komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu
kwalifikacyjnym na członków Krajowej Izby Odwoławczej
24.04.2017 więcej
Odwołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Odwołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
31.01.2017 więcej
Powołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Powołanie Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych
15.12.2016 więcej
12