Lista artykułów

Nazwa artykułu
Plan działalności Urzędu Zamówień Publicznych na rok 2018
Najważniejsze cele do realizacji w roku 2018 w Urzędzie
Zamówień Publicznych.
19.01.2018 więcej
21.03.2017 więcej
Plan działalności Urzędu Zamówień Publicznych na rok 2017
Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017 w Urzędzie
Zamówień Publicznych
07.02.2017 więcej