Lista artykułów

Nazwa artykułu
2017 r.
Wykaz kontroli wszczętych w 2017 r. przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych dotyczących głównie zamówień
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
05.01.2017 więcej
2016 r.
Wykaz kontroli wszczętych w 2016 r. przez Prezesa
Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących głównie
zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
07.01.2016 więcej
2015 r.
Wykaz kontroli wszczętych w 2015 r. przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych dotyczących głównie zamówień
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
14.12.2015 więcej
2014 r.
Wykaz kontroli wszczętych w 2014 r. przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych dotyczących głównie zamówień
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
14.12.2015 więcej