2016-07-28

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 lipca 2016 r., w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej  „Monitor Polski” pod poz.  722, zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE .

Załączniki

  Obwieszczenie Preze...blicznych.pdf 854,09 KB (pdf) szczegóły pobierz