2015-12-16

Ogłoszenia w BZP

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń w BZP udostępnionym na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Zamieszczenie ogłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej poprzez interaktywne formularze znajdujące się na stronach portalu.

 

Aby zamieścić ogłoszenie w BZP, zamawiający musi posiadać  login-BZP i hasło-BZP.Zamawiający, którzy nie posiadają  loginu i hasła do zamieszczania ogłoszeń w BZP powinni wypełnić wniosek http://bzp.uzp.gov.pl/Adm/Register.aspx. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek, w celu aktywacji konta BZP, należy przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych na adres:

 

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02 -676 Warszawa

bądź

Fax: (22) 458 77 00
Email: biuletynzp@uzp.gov.pl

Wypełniony wniosek otrzymają Państwo na maila wskazanego w formularzu, co stanowi potwierdzenie odnotowania pobrania wniosku przez system, oraz weryfikuje poprawną komunikację elektroniczną.

 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). W celu złożenia wniosku elektronicznego należy wypełnić dostępny na tej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę bądź profilem zaufanym.