Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola archiwum zakładowego - Archiwum Akt Nowych (2011)
Kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Archiwum Akt
Nowych
29.12.2015 więcej
Realizacja wybranych zadań ustawowych UZP - kontrola KPRM (2011)
Realizacja wybranych zadań ustawowych UZP - kontrola KPRM
29.12.2015 więcej
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UZP - NSRO (2011)
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UZP wykonujących
zadania związane z realizacją NSRO na lata 2007-2013
29.12.2015 więcej
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UZP - realizacja NSRO (2011)
Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników UZP wykonujących
zadania związane z realizacją NSRO na lata 2007-2013
29.12.2015 więcej
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy (2012)
Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy
29.12.2015 więcej
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów - eKatalogi" (2014)
Elektroniczna Platforma Katalogów Produktów - eKatalogi"
29.12.2015 więcej
Wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa (2008)
Wykorzystanie nieruchomości Skarbu Państwa położonych na
terenie m.st. Warszawy na potrzeby ministerstw, urzędów
centralnych i państwowych osób prawnych
28.12.2015 więcej
Kontrola efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji (2011)
Kontrola efektów wdrażania przedsięwzięć z zakresu
e-administracji
28.12.2015 więcej
Funckjonowanie służby cywilnej w ramach obowiązujących regulacji prawnych (2012)
Funckjonowanie służby cywilnej w ramach obowiązujących
regulacji prawnych
28.12.2015 więcej