Lista artykułów

Nazwa artykułu
Tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
Tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw ustalony ostatecznie po
rozpatrzeniu poprawek Senatu
28.06.2016 więcej
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13
maja 2016 r.
13.05.2016 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu
01.04.2016 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę
Ministrów.
16.03.2016 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez
Stały Komitet Rady Ministrów
29.02.2016 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016 r. został skierowany do uzgodnień i konsultacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016 r.
20.01.2016 więcej
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 14 października 2015 r. przyjęty przez Radę Ministrów
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
z dnia 14.10.2015 r. przyjęty przez Radę Ministrów
07.01.2016 więcej