Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekt ustawy zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2018 r. Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych skierował do rozpatrzenia przez
Stały Komitet Rady Ministrów projekt ustawy zmieniającej
ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie
ustawy Prawo zamówień publicznych; numer w Wykazie prac
legislacyjnych Rady Ministrów UD 397.
15.06.2018 więcej
Tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
Tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw ustalony ostatecznie po
rozpatrzeniu poprawek Senatu
28.06.2016 więcej
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm w dniu 13
maja 2016 r.
13.05.2016 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu
01.04.2016 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów.
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę
Ministrów.
16.03.2016 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw został przekazany do rozpatrzenia przez
Stały Komitet Rady Ministrów
29.02.2016 więcej
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016 r. został skierowany do uzgodnień i konsultacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.01.2016 r.
20.01.2016 więcej
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 14 października 2015 r. przyjęty przez Radę Ministrów
Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi
z dnia 14.10.2015 r. przyjęty przez Radę Ministrów
07.01.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się