2015-12-17

Sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Sprawozdania roczne Prezesa UZP z funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Załączniki

  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2014.pdf 983,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2013.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezes...P_2012 r..pdf 2,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2011.pdf 1,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2010.pdf 1,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2009.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2008.pdf 1,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2007.pdf 719,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie _Preze..._UZP_2006.pdf 326,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie Prezes...UZP_ 2005.pdf 653,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_Prezesa_UZP_2004.pdf 458,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  sprawozdanie_Prezesa_UZP_2003.pdf 875,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie _Preze..._UZP_2002.pdf 308,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2001.pdf 220,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2000.pdf 492,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_1999.pdf 237,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezes...zalacznik.pdf 142,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_1998.pdf 158,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezes...zalacznik.pdf 99,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_1997.pdf 261,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_1996.pdf 125,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_1995.pdf 6,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprawozdanie_Prezesa_UZP_2015.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się