2019-09-17

Budowa Platformy e-Zamówienia oraz usługi Inżyniera Kontraktu

Postępowanie na budowę platformy e-Zamówienia oraz usługi Inżyniera Kontraktu składające się z dwóch części:

  1. Część I  – Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy.
  2. Część II –  Świadczenie usług doradztwa i wsparcia dla Zamawiającego w trakcie wykonywania umów na „Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy” oraz na  „Audyt bezpieczeństwa”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2019  r., o godzinie 11:00 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=3e5a823c-48ca-46f5-9f05-e9d69f534a44

 

Uwaga zmiana!

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2019  r., o godzinie 11:00.

 

Uwaga zmiana!

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2019  r., o godzinie 11:00.

Załączniki

  ogłoszenie o zamó...436540-pl.pdf 146,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_e-Zamówienia.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  część II_załacz...mówienia.zip 2,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  część I_załącz...mówienia.zip 7,36 MB (zip) szczegóły pobierz
  20190920 odpowiedzi...a do SIWZ.pdf 815,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20190920 Zmiana treści SIWZ.pdf 838,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie - spros...0.09.2019.pdf 95,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20191001 odpowiedzi...a do SIWZ.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  201901001 zmiana SI...czników.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  01102019 sprostowan...cia ofert.pdf 72,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20191009 Odpowiedzi...a do SIWZ.pdf 802,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20191017 Informacja...ofert ost.pdf 629,34 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się